AussieLigaens
Australian Shepherd

Opdateret
04-09-2002
Sorry, only in Danish!
Dansk hyrdehunde klub
 
klik på logoet for at komme til klubbens side!

KONKURRENCEREGLER - KLASSE I

Henteafstand : ca. 75 meter.

Maximal Pointsum : 100 point.

Momenterne skal udføres i den nævnte rækkefølge.

1) UDLØB. 20 point

Hyrde og hund skal befinde sig bagved startpælen, om nødvendigt må hyrden dog forlade startpælen for at hjælpe hunden, også før hunden sendes - alt afhængig af hvor langt hyrden fjerner sig fra pælen, foretages der et mindre pointfradrag.

Det er hyrdens afgørelse, hvornår og til hvilken side hunden sendes afsted.

Hunden skal beskrive en passende stor bue bagom fårene.

Fri kommandogivning.


2) OPTAG. 10 point.

Hunden skal i roligt tempo, fra balancepunktet nærme sig og tage kontrol over fåreflokken, så denne samlet og uden stress, i et passende tempo sætter sig i bevægelse mod hyrden.

Fri kommandogivning.


3) TILDRIVNING.- 20 point.

Fåreflokken skal samlet bevæge sig i ustresset tempo og i lige linie drives ned til hyrden.

Tildrivningen er afsluttet når fårene har passeret bag om startpælen.

Fri kommandogivning.


4) DRIVNING. 30 point.

Når fårene har passeret bagom startpælen efter tildrivningen og er i ro hos hyrden, kan drivningen gennem de to forhindringer påbegyndes.

De 2 åbninger, der skal passeres skal være 6 meter brede, kan eventuelt være opbygget af grinder, ca. 2 meter lange.

Under udførelse af drivningen bør fårene passere grindelinierne.

Dersom grindelinierne ikke passeres, skal der foretages pointfradrag for dette.

Pointfradragets størrelse vurderes i forhold til hvor langt fårene er fra at passere grindelinierne.

Dommeren har ret til at foretage diskvalifikation, dersom det skønnes, at fårene slet ikke har været forsøgt drevet.

Drivningen gennem og imellem forhindringerne skal ske i så lige en linie som muligt, og i et passende tempo, hvor hunden under hele forløbet udviser god kontrol med flokken.

Rækkefølgen er; hyrde - får - hund.

Elementet afsluttes i sammenholdsringen.

Fri kommandogivning.


5) SAMMENHOLD. 10 point.

Dette moment skal vises i sammenholdsringen, der skal være 35 meter i diameter.

Der lægges vægt på, at hunden aktivt holder fårene hos hyrden, ved rolig afbalancering af flokken.

Der tages et valgfrit får.

Fri kommandogivning.


6) FANGEFOLD. 10 point.

Efter sammenholdet startet bedømmelsen af indrivningen i fangefold.

Fangefolden skal være ca. 3 meter lang og ca. 2 meter bred.

Lågen skal ved den yderste stolpe være forsynet med en ca. 2 meter lang rebtamp, som hyrden kan holde fast i under inddrivningen.

Lågen skal kunne åbnes 90 grader, så den er i lige linie med siden. Der lægges vægt på, at hunden under hele inddrivningen holder fårene afbalancerede mod foldåbningen, og gennem et støt tryk holder fårene i folden. Hyrden må gå med ind i folden, hvilket dog giver et mindre pointfradrag.

Lågen må først lukkes, når fårene er inde og fri af åbningen.

Fri kommandogivning.

Når en hyrde opgiver under et gennemløb, bibeholdes de opnåede point, HVIS fårene er i ro hos hyrden. Man skal give tegn til dommeren eller baneformanden om, at man ønsker at stoppe. Denne afgør derefter, om fårene er under kontrol og i ro.